Nov zakon za drone? Naši člani se smejijo :D

V društo Quadcopter Slovenija vsem našim članom BREZPLAČNO izdelamo in pošljemo po pošti: identifikacijsko nalepko 2 kom (katera že vsebuje vse podatke in jo samo nalepijo na drona) IZJAVO katero zahteva zakonodaja Članska izkaznica Povezave do gradiva varne učnega gradiva in uporabe dronov upoštevajoč zakonodajo (na email) Brezplačno učenje “testiranje” društvenih dronov pod našim nadzorom, […]

Continue reading


Krajša verzija zakona o dronih 28.07.2016

Splošne določbe   S to uredbo se določi splošne tehnične in operativne pogoje za varno uporabo brezpilotnih zrakoplovov, sistema brezpilotnih zrakoplovov in letalskih modelov ter pogoje, ki veljajo za osebe, ki sodelujejo pri upravljanju teh zrakoplovov in sistemov. Prav tako se določi tudi izvajanje letalskih dejavnosti, nadzor nad izvajanjem te uredbe in kazenske določbe.   […]

Continue reading